Rezultatele obținute pentru indicele la nivel național privind așteptările mediului de afaceri

Indicele privind așteptările mediului de afaceri din România (pentru a înlesni comunicarea, îl vom denumi pe scurt RBI – indicele mediului de afaceri din România ) relevă un grad ridicat de rezervă din partea firmelor asupra evoluțiilor la nivel economic și social în anul 2023. Valoarea indicelui se situează la 2,8 puncte din maxim 5, la un nivel foarte apropiat de media intervalului, ceea ce indică faptul că mediul de afaceri se așteaptă, în general, ca evoluțiile economico-sociale din 2023 să fie similare celor din 2022.

Valorile obținute pentru fiecare pilon care contribuie la construcția indicelui național sunt prezentate în Figura 10. Pilonii cu așteptările cele mai ridicate, indicând perspective mai bune pentru anul 2023, privesc evoluția cifrei de afaceri și pieței (Pilonul 1) și a investițiilor (Pilonul 3). În primul caz, evoluția cifrei de afaceri este privită cu un grad de optimism superior mediei, ca urmare a așteptărilor crescute într-o evoluție mai bună a cererii de pe piața națională și a disponibilității produselor și serviciilor oferite de furnizori. De asemenea, firmele sunt încrezătoare că nivelul investițiilor în dezvoltare, creșterea competențelor angajaților, marketing și promovare, transformarea digitală a activității, dar și inovarea sau colaborarea cu mediul academic vor avea o evoluție mai bună în anul 2023.

Nivelul așteptărilor se situează deasupra valorii medii (de 2,8 puncte) pentru alți doi piloni. Astfel, așteptările cu privire la evoluția mai bună a pieței forței de muncă și a dimensiunii companiei (Pilonul 4) și a profitabilității (Pilonul 2) se mențin optimiste. Mai exact, evoluția numărului de angajați, a forței de muncă disponibile și a salariilor sunt privite cu un grad mai ridicat de încredere pentru anul care va urma. Într-o manieră similară este așteptată și evoluția profitabilității companiei și acordarea de dividende.

La un nivel similar cu media se situează așteptările pentru Pilonul 6. Interacțiunea cu autoritățile. Aceasta indică faptul că firmele sunt prudente în încrederea pe care o acordă colaborării cu autoritățile locale și centrale, a interacțiunii cu acestea prin platforme digitale, a stabilității cadrului legislativ, a acordării stimulentelor și subvențiilor pentru inovare sau a schimbărilor la nivel politic.

Cel mai scăzut nivel al așteptărilor, sub medie, a fost înregistrat pentru Pilonul 5. Costuri și dificultatea accesului la finanțare și Pilonul 7. Evoluția economiei naționale și globale. Companiile se tem de costuri mai ridicate cu reglementările de mediu, utilități, impozitarea muncii și a profiturilor sau veniturilor, accesul la finanțare. De asemenea, sunt circumspecte în ceea ce privește evoluția inflației și a cursului de schimb, dar și a schimbărilor la nivelul economiei UE și a celei globale.

Peste o treime din companiile din România sunt pesimiste cu privire la evoluțiile economico-sociale din 2023 (așteptări în scădere și scădere semnificativă), și doar 17,1% se așteaptă la o îmbunătățire a situației. Mai puțin de jumătate (48%) din companiile chestionate consideră că evoluțiile din anul 2023 vor fi similare celor din anul precedent, astfel încât își mențin așteptările la un nivel constant.

Privind în dinamică așteptările firmelor pentru anul 2023 comparativ cu așteptările pentru anul 2022 se remarcă o ușoară deteriorare. Astfel, 48% din companii anticipează pentru anul 2023 evoluții similare anului precedent, în coborâre față de 58,2% la exercițiul anterior, 17,1% prognozează o creștere sau creștere semnificativă, nivel apropiat de cel de 15,8% din exercițiul anterior, în timp ce ponderea companiilor care văd o scădere sau o scădere semnificativă pentru anul 2023 este de 34,9%, în ușoară urcare față de 26,1% la exercițiul anterior.

Așteptările mediului de afaceri din România din perspectiva Pilonului 1. Cifra de afaceri și piața

40,85% dintre companii se așteaptă la evoluții mai bune pentru cifra de afaceri și piață în anul 2023, și o pondere asemănătoare (40%) consideră că evoluțiile din acest an vor fi similare celor din anul precedent, astfel încât își mențin așteptările la un nivel constant. Mai detaliat, 26,1% dintre firme indică o creștere a așteptărilor privind evoluțiile economico-sociale, iar 14,7% așteaptă o creștere semnificativă. Aproape o cincime dintre respondenți se așteaptă la o înrăutățire a situației, astfel că 16,5% indică o scădere a evoluțiilor așteptate, iar 2,6% întrevăd o reducere semnificativă.

Privind în dinamică așteptările firmelor pentru anul 2023 comparativ cu așteptările pentru anul 2022 se remarcă o stabilitate a acestora. Astfel, 40% din companii anticipează pentru anul 2023 evoluții similare anului precedent, în scădere față de 41,6% la exercițiul anterior, 40,9% prognozează o creștere sau creștere semnificativă, în scădere față de 41,7% la exercițiul anterior în timp ce ponderea companiilor care văd o scădere sau o scădere semnificativă pentru anul 2023 este de 19,1%, în creștere față de 16,7% la exercițiul anterior. Este de notat și majorarea ponderii companiilor care anticipează o scădere semnificativă pentru anul 2023 la 2,6% de la 0,4% la exercițiul anterior.

Așteptările mediului de afaceri din România din perspectiva Pilonului 2. Profitabilitate

Așteptările în privința profitabilității înregistrate de companii în anul 2023 tind să indice spre evoluții mai degrabă optimiste. Cea mai mare pondere a firmelor (43%) consideră că evoluțiile vor fi menținute constante, similare anului trecut. Puțin peste 30% dintre respondenți sunt optimiști, astfel că din numărul total, 11,7% indică o creștere semnificativă a așteptărilor, iar alți 18,6% au așteptări în creștere. În schimb, peste un sfert se declară pesimiști. Pentru 17% dintre respondenți, așteptările sunt în scădere, iar pentru 9,8% se înregistrează o scădere semnificativă.

Privind în dinamică așteptările firmelor pentru anul 2023 comparativ cu așteptările pentru anul 2022 se remarcă o ușoară ameliorare. Astfel, 43% din companii anticipează pentru anul 2023 evoluții similare anului precedent, în creștere față de 38% la exercițiul anterior, 30,2% prognozează o creștere sau creștere semnificativă, similar procentului de 30,1% la exercițiul anterior în timp ce ponderea companiilor care văd o scădere sau o scădere semnificativă pentru anul 2023 este de 26,8%, în scădere față de 31,9% la exercițiul anterior.

Așteptările mediului de afaceri din România din perspectiva Pilonului 3. Investiții

Companiile manifestă printre cele mai mari așteptări legate de îmbunătățirea investițiilor pe care le vor realiza în anul 2023. Procentul companiilor care așteaptă evoluții mai bune (38,6%) este aproape de ponderea celor care își mențin la un nivel constant așteptările în privința investițiilor (42,9%). Din prima categorie, 32,2% dintre companii au așteptări în creștere, iar 6,4% în creștere semnificativă asupra investițiilor pe care le vor realiza.

Aproape o cincime dintre firme se declară pesimiste. În cazul a 16,8%, perspectivele de investiții sunt în scădere, iar pentru 1,7% în scădere semnificativă. Comparativ cu anul anterior, a crescut semnificativ ponderea companiilor care au așteptări pesimiste pentru anul care va urma.

Privind în dinamică așteptările firmelor pentru anul 2023 comparativ cu așteptările pentru anul 2022 se remarcă o deteriorare. Astfel, 42,8% din companii anticipează pentru anul 2023 evoluții similare anului precedent, nivel apropiat de cel de 43,7% din exercițiul anterior, 38,5% prognozează o creștere sau creștere semnificativă, în diminuare față de 46,5% la exercițiul anterior, în timp ce ponderea companiilor care văd o scădere sau o scădere semnificativă pentru anul 2023 este de 18,4%, în creștere față de 9,8% la exercițiul anterior.

Așteptările mediului de afaceri din România din perspectiva Pilonului 4. Forța de muncă și dimensiunea companiei

Așteptările în privința disponibilității forței de muncă și a evoluției dimensiunii companiei tind să fie mai degrabă optimiste. Peste un sfert dintre respondenți (26,2%) sunt de părere că situația se va îmbunătăți în anul 2023 (perspectivele a 23,6% dintre companii sunt în creștere, iar 2,6% dintre respondenți consideră că evoluțiile vor fi în creștere semnificativă). 19% dintre companii așteaptă, în schimb, o înrăutățire a situației, astfel că din numărul celor chestionați, 18,2% au așteptări în scădere, iar 0,8% în scădere semnificativă. Peste jumătate dintre firmelor respondente (54,7%) își mențin la un nivel constant așteptările.

Privind în dinamică așteptările firmelor pentru anul 2023 comparativ cu așteptările pentru anul 2022 se remarcă o ameliorare. Astfel, 54,7% din companii anticipează pentru anul 2023 evoluții similare anului precedent, în urcare față de 46,9% la exercițiul anterior, 26,2% prognozează o creștere sau creștere semnificativă, în urcare față de 21,8% la exercițiul anterior, în timp ce ponderea companiilor care văd o scădere sau o scădere semnificativă pentru anul 2023 este de 19%, în coborâre față de 31,4% la exercițiul anterior. Sunt de notat și diminuarea ponderii companiilor care anticipează o scădere pentru anul 2023 la 18,2% de la 28,7% în exercițiul anterior, precum și majorarea ponderii companiilor care anticipează o creștere pentru anul 2023 la 23,6% de la 13,4% la exerciţiul anterior.

Așteptările mediului de afaceri din România din perspectiva Pilonului 5. Costuri și accesul la finanțare

Costurile și accesul la finanțare sunt printre problemele pentru care perspectivele mediului de afaceri sunt dintre cele mai pesimiste. 65,4% dintre firme se așteaptă la înrăutățirea situației, în sensul scăderii accesului la finanțare. Mai exact, 44,7% dintre firme se așteaptă la înrăutățirea situației, iar 20,7% dintre respondenți indică chiar spre o degradare semnificativă a acesteia. Doar un număr foarte mic dintre respondenți (1,4%) consideră că perspectivele vor fi mai bune pe acest pilon în anul 2023. Pentru 33,1% dintre firme, așteptările se mențin la un nivel constant.

Privind în dinamică așteptările firmelor pentru anul 2023 comparativ cu așteptările pentru anul 2022 se remarcă o ușoară deteriorare. Astfel, 33,2% din companii anticipează pentru anul 2023 evoluții similare anului precedent, în coborâre față de 41,1% la exercițiul anterior, 1,4% prognozează o creștere sau creștere semnificativă, față de 0,4% la exercițiul anterior, în timp ce ponderea companiilor care văd o scădere sau o scădere semnificativă pentru anul 2023 este de 65,4%, în urcare față de 58,4% la exercițiul anterior.

Așteptările mediului de afaceri din România din perspectiva Pilonului 6. Interacțiunea cu autoritățile din perspectiva companiei

Peste 30% dintre respondenți se așteaptă la o degradare a interacțiunii cu autoritățile în anul 2023 (așteptări în scădere se înregistrează pentru 25,3% dintre respondenți, și în scădere semnificativă pentru 6,4% din totalul companiilor). Mult mai puține companii au o perspectivă optimistă, astfel că 14,7% întrevăd o îmbunătățire a evoluțiilor în acest domeniu. Foarte puține companii (0,1%) consideră că evoluțiile vor fi foarte bune. Așteptările privind interacțiunea cu autoritățile se mențin la nivel constant pentru 53,5% dintre companii.

Privind în dinamică așteptările firmelor pentru anul 2023 comparativ cu așteptările pentru anul 2022 se remarcă o relativă stabilitate. Astfel, 53,5% din companii anticipează pentru anul 2023 evoluții similare anului precedent, în ușoară coborâre față de 58,3% la exercițiul anterior, 14,7% prognozează o creștere sau creștere semnificativă, față de 12,6% la exercițiul anterior, în timp ce ponderea companiilor care văd o scădere sau o scădere semnificativă pentru anul 2023 este de 31,8%, în ușoară urcare față de 29,2% la exercițiul anterior.

Așteptările mediului de afaceri din România din perspectiva Pilonului 7. Evoluția economiei naționale și globale

Cea mai mare parte (57,3%) dintre firmele chestionate agreează că evoluțiile economice la nivel național și global vor cunoaște o înrăutățire în anul 2023 (așteptările a 43,4% dintre firme indică o scădere, iar alte 13,9% dintre companii întrevăd o scădere semnificativă). Așteptările privind evoluția economiei naționale și globale se mențin la nivel constant pentru o treime (33,5%) dintre companii și doar 9,2% întrevăd o îmbunătățire a evoluțiilor.

Privind în dinamică așteptările firmelor pentru anul 2023 comparativ cu așteptările pentru anul 2022 se remarcă o ușoară deteriorare. Astfel, 33,5% din companii anticipează pentru anul 2023 evoluții similare anului precedent, în coborâre față de 41,8% la exercițiul anterior, 9,1% prognozează o creștere sau creștere semnificativă, nivel apropiat de cel de 9,5% din exercițiul anterior, în timp ce ponderea companiilor care văd o scădere sau o scădere semnificativă pentru anul 2023 este de 57,3%, în urcare față de 48,7% la exercițiul anterior.

Pentru mai multe detalii ale indicelui mediului de afaceri în funcție de regiune, dimensiune și activitate, selectați unul din tab-urile de mai jos: